END COVID NOW
 
Nu am fost niciodată mai recunoscător că fac parte dintr-o organizație care face atât de multe pentru protejarea și întărirea comunităților noastre de pe tot globul.
 
Coronavirusul COVID-19 afectează în timp real fiecare aspect al vieții noastre, iar incertitudinea este devastatoare. Ne confruntăm cu o pandemie și cu o situație neprevăzută până în urmă cu câteva luni.
 
Dacă proiectul districtual de donare a doar 30$ a fost împărtășit doar de anumite cluburi din Districtul nostru, ACUM avem posibilitatea să fim solidari cu concetățenii noștri și vă propun un proiect de strictă necesitate: END COVID NOW.
 
În Rotary spunem că suntem lideri, elite, valori în comunitățile noastre, iar aceste vremuri necesită să confirmăm acest lucru. În multe privințe, acesta este timpul nostru. Îi invit pe cei cu abilități dovedite prin fapte concrete, nu palavre și disimulare, să  se unească pentru a oferi ajutor persoanelor aflate în nevoie, respectând indicațiile autorităților și nu substituindu-ne acestoraNu putem face acțiuni care propagă și răspândesc virusul, așa cum am observat, consternat, că apar mai ales pe Facebook, din partea unor binevoitori, dar fără educație, experiență și expertiză. În fapt, pentru toată planeta a venit nota de plată pentru impostură, incompetență, lăcomie și răutate.
 
Atenția și dedicarea noastră este cerută acum pe plan local. Rog ca în toate cluburile, fiecare rotarian să facă exercițîi de generozitate și să doneze clubului din care face parte pentru END COVID NOW. Vă invit să deschideți un cont în club, și rog fiecare club să își gestioneze donațiile local, să le direcționeze în funcție de nevoile județene. Întrebați autoritățile locale și județene cum puteți să le veniți în ajutor. Decideți în cadrul cluburilor voastre, după puterile fiecăruia, cărui spital să donați banii. ACUM este timpul să dovediți că sunteți lideri în comunitățile voastre, că sunteți OAMENI DE ACȚIUNE acolo unde este nevoie de voi. Evident că nu vom acoperi toate nevoile, mai ales că și de această dată, suntem nepregătiți. Medicii din spitale nu au banala mască. Cadrele medicale vor fi primele secerate de virus
 
Efortul global împotriva COVID-19 depinde de acțiunile întreprinse de fiecare individ. Paradoxal, acțiunea fiecăruia constă în stoparea interacțiunilor umane pentru o perioadă scurtă de timp.
Încă nu putem ști ce consecințe va avea acest virus. Putem juca un rol PRIN AUTOIZOLARE, pentru a ajuta la aplatizarea curbei de îmbolnăvire. Obiectivul major este ținerea sub control a numărului de cazuri pe termen scurt pentru a permite sistemelor noastre de sănătate să abordeze această problemă fără a se bloca cu un număr uriaș de pacienți. Efortul colectiv global contribuie la readucerea situației sub control și atunci, sperăm că timpul, vocația, generozitatea, altruismul nostru comun vor avea un sens și un scop mai mare ca niciodată.
 
Eu și familia mea suntem medici (soția mea a fost șefă de promoție) și urmărim cele mai de încredere surse din lume. Vrem să luăm cele mai bune decizii  și vreau să vă transmit în perioada următoare acele informații relevante și utile prin toate canalele de comunicare prin care suntem conectați noi, dar și prietenii noștri. ACUM au primit răspuns și cei care nu pot să înțeleagă puterea conectivității.
 
ACUM este o oportunitate pentru noi să demonstrăm că Rotary conectează lumea în moduri inovatoare, utile pentru cei conectați de puterea binelui.
 
Trebui să urmăm îndeaproape sfaturile OMS și ale autorităților locale de sănătate. Aceasta include anularea evenimentelor și întâlnirilor clubului Rotary pe termen scurt pentru a reduce interacțiunile  care ar putea provoca infecții. Vom apela la internet pentru comunicare.
 
Fac un nou apel la Acțiune, Conștiință, Unitate și Mentalitate: haideți să fim alături de comunitățile noastre în spirit rotarian prin donații, pentru a spune END COVID NOW. Mingea e la noi în teren, la fiecare dintre noi, fiți liderii pe care ați vrut să îi vedeți în comunitățile voastre. Efortul fiecăruia contează pentru că fiecare viață contează.
 
Aceasta este o provocare fără precedent pentru NOI toți. Dar este, de asemenea, o oportunitate pentru rotarieni să se unească ACUM și să facă bine în lume.
 
Multă sănătate!
 
Marian Neagoe
 
 
 
 
END COVID NOW - EN
 

I have never been more grateful for being part of an organization that does so much to protect and to strengthen our communities all around the globe.

 

The COVID-19 coronavirus is changing every aspect of our lives, and the uncertainty is devastating. We are facing a pandemic, with a situation we didn’t even think about until a few months ago.

 

If our district project involving donating $30 was shared only by some clubs in our District, it is NOW time to show solidarity and I am now proposing a very necessary project: END COVID NOW.

 

In Rotary, we are leaders, elites, valuable assets for our communities, and these times need us to confirm these things. I am inviting everyone who have shown their abilities through concrete actions, to come together to help people in need, by respecting the indications from authorities and not replacing them. We cannot get involved in actions that spread the virus, a thing I have seen, especially on Facebook. Actually, the entire world has been served the check for imposture, incompetence, greed and wickedness.

 

Our attention and our dedication are needed locally. I am pleading for all the clubs, for all Rotarians to be generous and to donate to the club they are a part of for END COVID NOW. I invite everyone to open an account for their club, and I am asking for each club to deal with these donations locally, to redirect the money based on the needs of their county. Make decisions in your club, based on the power you have, about what hospital you give this money to. It is NOW time to show you are the leaders of your communities, that you are PEOPLE OF ACTION there where you are needed. It is obvious we will not be able to cover all the needs, especially since we were caught unprepared once more. Doctors in hospitals do not have the basic face mask. Medical professionals will be the first to be slain by this virus.

 

The global effort against COVID-19 depends greatly on the actions each of us takes. Ironically, the action we should take is to STOP interacting with other people for a short period of time.

 

We cannot know yet what consequences this situation is going to have. We can play our role by ISOLATING ourselves, to flatten the disease curve. Our major goal is to have under control the number of cases in a short period of time, so as to allow our health systems to deal with the problems without being blocked by a large number of patients. Our global effort contributes to keeping the situation under control.

 

My family and I are medics (my wife was valedictorian) and we are only following the most reliable sources in the world. We want to be able to make the best decisions and I only want to share with you valuable and relevant information through all media we are connected by. 

 

We NOW have the opportunity to show that Rotary connects the world in new ways, useful to those connected to the power of good.

 

We have to closely follow the advice we get from WHO and local authorities. These include stopping all Rotary events and club meetings for a short period of time. We will use the Internet to communicate.

 

I want to make a call for Action, Conscience, Unity and Mentality: let us show solidarity for our communities through donation, so we can END COVID NOW. The ball is in our court - every effort matters, because every life matters.

 

This is an unprecedented challenge for ALL of us. But it is also an opportunity for Rotarians to unite NOW and do good in the world.

 

Stay safe and healthy!

 

Marian Neagoe