REGULAMENT TABERE INTERNAȚIONALE ROTARY
 
PARTICIPANŢI:
Tineri cu vârsta cuprinsă între 14 şi 30 de ani.
Fiecare organizator de tabără stabileşte tematica, limitele de vârstă și numărul participanţilor.
 
OBIECTIVE:
- Participarea tinerilor (copii de rotarieni sau nerotarieni) la taberele internaţionale  
  organizate de districtele şi cluburile Rotary din întreaga lume, certificate în programe YEP.
- Organizarea de către cluburile Rotary certificate în programe YEP şi Districtul Rotary
   2241 a unor tabere internaţionale.
 
TABERE ORGANIZATE DE ALTE DISTRICTE
 
Participarea se va face prin intermediul Districtului 2241, programul Youth Exchange – Termen Scurt,
cu recomandarea şi suţinerea Clubului Rotary sponsor.
Se aplică următoarele principii:
- “Primul venit, primul servit” şi “o ţară un participant”; (organizatorii pot accepta doi, trei
   aplicanți dintr-o ţară).
- Se va evita participarea în aceeaşi tabară a doi tineri din acelaşi club sau oraş.
 
Participarea la program implică completarea Camp Application în forma PC (descarca aplicatia),
tipărirea acesteia într-un exemplar, semnarea în original cu albastru,
scanarea color și trimiterea pe email la coordonatorul programului.
Acesta o va analiza, semna şi trimite la organizatorii de tabere.
 
Costuri:
  1. Taxă percepută de partenerii străini (din invitaţia primită de la organizatori) – de la zero la suma înscrisă în invitaţie.
  2. Participarea la program se va taxa cu 100 Euro, sumă plătibilă la acceptare în lei la Districtul 2241 în contul special deschis în acest scop. Suma poate fi depusă direct la ghişeele Băncii Transilvania din ţară, sau transferată cu ordin de plată bancar.
 
                                        RO89 BTRL 0130 1205 M650 1808
                                        deschis la Banca Transilvania Cluj.
                                        Titular: Asociatia Rotary District 2241
                                        Explicație: taxa tabara din (Ţara ………) pt. (nume….. )
 
                                   - Sumele plătite şi urmate de renunţarea la tabără, nu se restituie.
c) Cheltuieli de călătorie până în tabără şi retur,
d) Asigurare medicală, de accidente, boală și răspundere civilă.
e) Bani de buzunar.
 
Invitaţiile de participare la tabere vor fi prelucrate şi publicate pe SITE-ul Districtului 2241.
Ulterior participării la program, tânărul va face un scurt raport privind participarea sa la program.
Acest raport va fi prezentat clubului sponsor şi Districtului 2241 unde se va arhiva.
 
Comitet YEP 
 
TABERE
                  - INDEX TABERE
- NOUA GENERATIE, Application
- TERMEN SCURT, F to F Application
Galerie Imagini