REGULAMENT TABERE INTERNAȚIONALE ROTARY

PARTICIPANŢI:

Tineri cu vârsta cuprinsă între 14 şi 30 de ani.
Fiecare organizator de tabără stabileşte tematica, limitele de vârstă și numărul  participanţilor.

OBIECTIVE:

  • Participarea tinerilor (copii de rotarieni sau nerotarieni) la taberele internaţionale organizate de districtele şi cluburile Rotary din întreaga lume, certificate în programe YEP.
  • Organizarea de către cluburile Rotary certificate în programe YEP şi Districtul Rotary 2241 a unor tabere internaţionale.

TABERE ORGANIZATE DE ALTE DISTRICTE

Participarea se va face prin intermediul Districtului 2241, programul Youth Exchange – Termen Scurt, cu recomandarea şi suţinerea Clubului Rotary sponsor.
Participanţi: tinerii din România sau Republica Moldova, având vârste între 14 şi 30 de ani.
Se aplică următoarele principii:
  • “Primul venit, primul servit” şi “o ţară un participant”; (organizatorii pot opta pentru doi, trei aplicanti dintr-o ţară). Se va evita participarea în aceeaşi tabară a doi tineri din acelaşi club sau oraş.
Participarea la program implică completarea APLICAŢIEI YEP pe termen scurt în forma PC tiparirea acesteia într-un exemplar, semnarea în original cu albastru, scanarea color si trimiterea pe e-mail la coordonatorul programului. Acesta o va analiza, semna şi trimite la organizatorii de tabere.

Costuri:

  1. Taxă percepută de partenerii străini (din invitaţia primită de la organizatori) – de la zero la suma înscrisă în invitaţie.
  2. Participarea la program se va taxa cu 75 Euro, sumă platibilă in lei (Ron) la Districtul 2241 în contul special deschis în acest scop. Suma poate fi depusă direct la ghişeele Băncii Transilvania din ţară, sau transferată cu ordin de plata bancar.
RO89 BTRL 0130 1205 M650 1808
deschis la Banca Transilvania Cluj.
Titular: Asociatia Rotary District 2241
Explicatie: taxa tabara din ( Ţara ……………………) pt. (nume….. )
- Sumele plătite şi urmate de renunţarea la tabără, nu se restituie.
  1. Cheltuieli cu drumul până în tabără şi retur.
  2. Asigurare medicală, de accidente și răspundere civilă.
  3. Bani de buzunar.
Invitaţiile de participare la tabere vor fi prelucrate şi publicate pe SITE-ul Districtului 2241.
Ulterior participării la program, tânărul va face un scurt raport privind participarea sa la program.
Acest raport va fi prezentat clubului sponsor şi Districtului 2241 unde se va arhiva.
 
Comitet YEP
Viorel Brad
 
 

 

Camps Application  Download
TABERE
                  - INDEX TABERE
- NOUA GENERATIE, Application
- TERMEN SCURT, F to F Application
Galerie Imagini