Informații personale
Nume / Prenume
 
BUNGET C. OVIDIU CONSTANTIN
 
 
 
Naţionalitate
Română
 
 
Data şi locul naşterii
17.10.1969, Stoeneşti-Vâlcea
 
 
Starea civilă
Căsătorit: Elisabeta; 2 copii:
 
 
Experienta profesionala
 
Perioada
15.12.2011-prezent
Numele şi adresa angajatorului
Universitatea de Vest Timişoara, Blv. Vasile Pârvan nr. 4, Timișoara, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor, Departamentul Contabilitate şi Audit
Funcţia sau postul ocupat
Director Departamentul Contabilitate și Audit
Principalele activitati si responsabilitati
Activități de conducere, coordonare şi control a activităţilor colectivului Departamentului Contabilitate şi Audit
 
 
Perioada
14.03.2014-prezent
Numele şi adresa angajatorului
Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Filiala Timiș
Funcţia sau postul ocupat
Președinte
Principalele activitati si responsabilitati
Activități de reprezentare, conducere, coordonare a  activităţii membrilor experți contabili și contabililor autorizați din Filiala Timiș CECCAR
 
 
Perioada
01.10.2015-prezent
Numele şi adresa angajatorului
Universitatea de Vest Timişoara, Blv. Vasile Pârvan nr. 4, Timișoara, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor, Catedra de Contabilitate şi Control de Gestiune
Funcţia sau postul ocupat
Profesor
Principalele activitati si responsabilitati
Discipline: Audit financiar-contabil, Bazele contabilității, Control financiar, Normalizare contabilă, Bazele contabilităţii (limba franceză)
 
 
Perioada
01.10.2006-30.09.2015
Numele şi adresa angajatorului
Universitatea de Vest Timişoara, Blv. Vasile Pârvan nr. 4, Timișoara, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor, Catedra de Contabilitate şi Control de Gestiune
Funcţia sau postul ocupat
Conferenţiar
Principalele activitati si responsabilitati
Discipline: Audit financiar-contabil, Bazele contabilității, Control financiar,  Audit intern, Drept contabil, Bazele contabilităţii (limba franceză)
 
 
Perioada
01.03.2001 - 30.09.2006
Numele şi adresa angajatorului
Universitatea de Vest Timişoara, Blv. Vasile Pârvan nr. 4
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor, Catedra de Contabilitate şi Control de Gestiune
Funcţia sau postul ocupat
Lector
Principalele activitati si responsabilitati
Discipline: Control financiar şi expertiză contabilă, Audit financiar-contabil
 
 
Perioada
01.03.1998 - 28.02.2001
Numele şi adresa angajatorului
Universitatea de Vest Timişoara, Blv. Vasile Pârvan nr. 4
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor, Catedra de Contabilitate şi Control de Gestiune
Funcţia sau postul ocupat
Asistent
Principalele activitati si responsabilitati
Discipline: Control financiar şi expertiză contabilă, Audit financiar-contabil, Contabilitate financiară
 
 
Perioada
01.10.1995 - 28.02.1998
Numele şi adresa angajatorului
Universitatea de Vest Timişoara, Blv. Vasile Pârvan nr. 4
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor, Catedra de Contabilitate şi Control de Gestiune
Funcţia sau postul ocupat
Preparator
Principalele activitati si responsabilitati
Discipline: Contabilitate financiară, Contabilitatea instituţiilor publice
 
 
Perioada
01.10.2012 – prezent
Numele şi adresa angajatorului
Universitatea din București
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Facultatea de Drept
Funcţia sau postul ocupat
Profesor asociat
Principalele activitati si responsabilitati
Discipline: Drept contabil
 
 
Perioada
01.06.1995 - 30.06.2002
Numele şi adresa angajatorului
PricewaterhouseCoopers (Coopers&Lybrand) Romania
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Audit, Management Consultants
Funcţia sau postul ocupat
Consultant
Principalele activitati si responsabilitati
Audit, servicii conexe, due diligence, insolvenţă
 
 
Educatie si Formare
 
Perioada
29.09.2015
Numele si tipul institutiei de invatamant si al organizatiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesionala
Universitatea de Vest din Timişoara
Domeniul studiat/aptitudini ocupationale
Titlul tezei: Provocări ale profesiei de audit şi conexiuni cu educaţia universitară contabilă
Tipul calificarii/Diploma obtinuta
Ordin al Ministrului Educației și Cercetării  Științifice
Nivelul de clasificare a formei de instruire/invatamant
Abilitare domeniul Contabilitate
Perioada
Martie 2005
Numele si tipul institutiei de invatamant si al organizatiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesionala
Universitatea de Vest din Timişoara
Domeniul studiat/aptitudini ocupationale
Titlul tezei: Evoluţii ale contabilităţii româneşti în context internaţional; coordonator profesor univ. dr. Mihail Epuran
Tipul calificarii/Diploma obtinuta
Diplomă de Doctor
Nivelul de clasificare a formei de instruire/invatamant
Doctorat
 
 
Perioada
1996-2001
Numele si tipul institutiei de invatamant si al organizatiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesionala
Universitatea de Vest din Timişoara
Facultatea de Drept
Domeniul studiat/aptitudini ocupationale
Licenţiat în ştiinţe juridice
Tipul calificarii/Diploma obtinuta
Diplomă de licenţă
Nivelul de clasificare a formei de instruire/invatamant
Licenţă
 
 
Perioada
martie-mai 2000
Numele si tipul institutiei de invatamant si al organizatiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesionala
Universite des Sciences et Technologies de Lile
Laboratoire Mecanisme Economiques et Dynamiques des Espaces Europeenes
Domeniul studiat/aptitudini ocupationale
Standarde Internaţionale de Raportare Financiară
Tipul calificarii/Diploma obtinuta
Certificat
Nivelul de clasificare a formei de instruire/invatamant
Studii documentare
 
 
Perioada
1994-1995
Numele si tipul institutiei de invatamant si al organizatiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesionala
Ecole Superieure de Gestion, Universite des Science Sociales
Institute des Techniques Economique et Comptable Toulouse
Domeniul studiat/aptitudini ocupationale
Tehnici de consolidare a conturilor, Bursă şi gestiunea riscului, Economie şi drept
Tipul calificarii/Diploma obtinuta
Diplome International de Management
Nivelul de clasificare a formei de instruire/invatamant
Studii postuniversitare
 
 
Perioada
1994-1995
Numele si tipul institutiei de invatamant si al organizatiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesionala
Universitatea de Vest din Timişoara
Facultatea de Ştiinţe Economice
Expertiză contabilă şi evaluări
Domeniul studiat/aptitudini ocupationale
Audit financiar-contabil, Expertiză contabilă
Tipul calificarii/Diploma obtinuta
Diplomă de master
Nivelul de clasificare a formei de instruire/invatamant
Master
 
 
Perioada
1989-1994
Numele si tipul institutiei de invatamant si al organizatiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesionala
Universitatea de Vest din Timişoara
Facultatea de Ştiinţe Economice
Finanţe-Contabilitate
Domeniul studiat/aptitudini ocupationale
Finanţe, Contabilitate, Costuri
Tipul calificarii/Diploma obtinuta
Diplome de licenţă
Nivelul de clasificare a formei de instruire/invatamant
Licenţă
 
 
Aptitudini si competente profesionale
Vicepreședinte al Association des Formations Europeennes a la Comptabilite et a l’Audit (2017-prezent)
Practician în domeniul auditului cu experienţă de peste 25 ani (PricewaterhouseCoopers şi ca managing partner în Associated Business Advisors/ABA Audit) unde am participat la peste 1.000 misiuni
Membru al Comisiei 27 Științe Economice și Administrarea Afacerilor din cadrul Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (2016-2020)
Expert parte, Agence pour l’Évaluation de la Qualité de l’Enseignement Supérieur en Communauté Française (AEQES), Belgia (2016),
Abilitare conducere doctorat în domeniul Contabilitate (2015)
Membru al Comitetului de editori al Revistei „Audit financiar” (http://revista.cafr.ro/Editorial%20Board)
Membru al Comitetului științific al Revistei „Contabilitatea, Expertiza şi Auditul Afacerilor”, (http://revista.edituraceccar.ro/) (până 2020)
Responsabil rubrică Revista Română de Fiscalitate (până în 2008)
Membru al International Fiscal Asociation (2009)
Membru al Camerei Consultanţilor Fiscali din România (2008)- consultant fiscal
Membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (2005)- auditor
Membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (1998)- expert contabil
Membru al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă (1999)- practician în insolvenţă, membru fondator
Vicepreședinte al  Consiliului Filialei Timiş a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (2010-2014)
Membru al Asociaţiei Europene de Drept Bancar şi Financiar (2012)
Membru al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România (1996)
Membru al Grupului Relații cu Mediul Legislativ și al Autorității Statului din cadrul Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România (2012)
Colaborator al Departamentului de Educaţie Continuă şi Învăţământ Deschis la Distanţă (DECCID) al Universităţii de Vest din Timişoara
Cenzor Asociaţia Facultăţilor de Economie din România (2008-2012)
Preşedinte de comisii de disertaţie și în comisii de licenţă
Referent ştiinţific în 73 comisii de doctorat în domeniul Contabilitate, la 22 conducători de doctorat din Bucureşti, Timişoara, Cluj Napoca, Iași, Craiova, Alba Iulia, Sibiu.
Membru în 15 comisii de abilitare în domeniul contabilității și auditului
Membru în comisii de concurs pe diferite posturi didactice, la Universitatea de Vest din Timișoara, Academia de Studii Economice București, Universitatea Babeș Bolyai Cluj Napoca, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, Universitatea din Oradea.
 
 
 
Stagii, schimburi academice
-Högskolan i Skövde, Institutionen för Handel och Företagande, Suedia, octombrie 2021
- Universite Bretagne Sud Vannes, Franța, Faculté de Droit, Sciences Économiques et Gestion, octombrie 2016
- Bournemouth University, Anglia, Faculty of Management, februarie 2015
-  Institut Catholique des Hautes Etudes Commerciales (ICHEC) Brussels Management School Bruxelles-Belgium, septembrie 2013,
- Universite Sophia Antipolis Nice-France, Institut d’Administration des Entreprises, mai-iunie 2012
- Leopold-Franzens Universität Innsbruck-Austria, Institut für Rechnungswesen, Steuerlehre und Wirtschaftsprüfung, septembrie 2011,
- Academia de Studii Economice a Moldovei, Chișinău, Facultatea de Contabilitate, iulie 2011
- Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nurnberg-Germany, Lehrstuhl für Rechnungswesen und Prüfungswesen, septembrie-octombrie 2010,
- Vitautas Magnus University Kaunas-Lithuania, Faculty of Economics and Management, octombrie 2008,
- Corvinus University of Budapest-Hungary, Faculty of Business Administration, noiembrie 2007, octombrie 2015,
- Technological Educational Institute of Kavala-Greece, School of Business and Economics, octombrie 2005 și iunie-iulie 2017.
 
 
Aptitudini si competente sociale
Membru în Senatul Universităţii de Vest din Timişoara (2008-2011),
Membru al Consiliului Profesoral al Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor (2008-2011),
Guvernator Ales Nominalizat, 2023-2024, Rotary International District 2241 România şi Republica Moldova
Asistent de Guvernator, 2020-2021 Rotary International District 2241 România şi Republica Moldova
Asistent de Guvernator, 2019-2020 Rotary International District 2241 România şi Republica Moldova
Asistent de Guvernator, 2016-2017 Rotary International District 2241 România şi Republica Moldova
Preşedinte 2012-2013 Rotary Club Lugoj
Treasurer 2005-2006 Rotary International District 2241 România şi Republica Moldova.
Membru Rotary Club Timișoara Cetate
Lector abilitat al Camerei Auditorilor Financiari din România,
Lector abilitat al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă,
Lector abilitat al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activități de Audit Statutar
Lector abilitat al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România,
Lector abilitat al Institutului Naţional al Magistraturii,
Mai 2024
L J L M F S D
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
12
13
14
15
16
18
20
21
22
26
30
31
01
02