Acest proiect districtual are ca obiectiv realizarea unui buget de 300.000$ pentru DDF-ul districtului nostru, necesar proiectelor GG, finanțate de către Fundația Rotary, în mandatul DGND Florin Mărginean. Beneficiul major al acestor GG este majorarea de către Fundația Rotary cu 50% a oricărei sume pe care o implică cluburile.

Ați constatat, toate cluburile din district, ce proiecte GG deosebite am realizat în cadrul END COVID NOW.

Am implicat 100.000$, economisiți din cotizațiile voastre, și 50.000 DDF. Aceste contribuții ale D2241 au generat implicit încă 50.000$ și 50.000 DDF, grație mecanismelor financiare generoase ale Fundației Rotary. În total 250.000 $. La toate aceste sume s-au adăugat gesturile de generozitate ale comunităților voastre, dar mai ales ale rotarienilor din tot districtul.

 

Vezi detalii proiect >